top of page

הגישה שלי

ברוכות וברוכים הבאים לאתר שלי. אני מציעה שירותים לילדים, נוער, הורים ומבוגרים עם מגוון רחב של יכולות ואתגרים. אני מעדיפה את השימוש במושג Neurodiversity (גיוון או שונות נוירולוגית) שכן הוא מדגיש את הרעיון שכל בני האדם נולדו שונים וכי קיים מגוון של אופנים בהם בני אדם חושבים, לומדים, מתנהגים ומתקשרים עם העולם שסביבם.


העיקרון המנחה בעבודתי הוא לזהות את הגורמים המקשים על הלקוחות שלי לחיות חיים מלאים ומספקים ולהיות שותפים פעילים בסביבה המשפחתית, החברתית והתעסוקתית. 
סגנון האימון שלי מבוסס על הגישה ההוליסטית ומתמקד בחוזקות ומערכות יחסים. בעבודתי ישנה התייחסות להיבטים הרגשיים, החברתיים, ההתנהגותיים, הקוגניטיביים, הפיזיים, הרוחניים והתרבותיים של לקוחותי. אני מקדישה תשומת לב רבה לתהליך ההיכרות עם הלקוחות  ולומדת על החוזקות, תחומי העניין, הכישורים, השאיפות והקשיים מתוך מקום של הערכה וכבוד אליהם ואליהן ואל בני משפחותיהם.

השירותים שלי מותאמים באופן אישי לכל אחד ואחת תוך הקפדה על סביבה תומכת, בטוחה, מעצימה ומכבדת. אני מקשיבה ברגישות לתכנים שעולים בכל מפגש ומעדכנת את מטרות הייעוץ/אימון בהתאם.


אני מאמינה בכל ליבי שלכל הילדות והילדים, הבוגרות והבוגרים, יש זכות לחוות תחושת שייכות, לקבל יחס מכבד, הוגן, מעצים, אכפתי ומכיל בכל סביבות החיים שלהםן!

Empower Unique Minds
bottom of page