top of page

סדנאות והכשרות

בקהילה

 • להיות הורים לילדים בעלי אתגרים ויכולות מיוחדות (Neurodiversity)

 • כיצד נתמוך בילדים עם קשיי קשב וריכוז בבית ובבית הספר

 • כיצד נסייע לילדנו לפתח תפקודיים ניהוליים (Executive Functions) דרך פעילויות בחיי היומיום

 • קבוצות העצמה להורים לילדים מיוחדים

 • קבוצות העצמה להורים עם קשיי קשב וריכוז

 • קבוצות העצמה לבני/בנות זוג של קשיי קשב וריכוז

 

בעולם העבודה

 • תכנון זמן - כלים לארגון זמן אפקטיבי

 • כלים לשיפור וייעול תפקודים ניהוליים (Executive Functions)

 • איזון בין קריירה לחיים אישיים בעולם עבודה משתנה

 • גיוון, הכלה וסובלנות במקום העבודה - מתאוריה למעשה

 • קבוצות העצמה וקבוצות עבודה (Accountibility Groups) לעובדים המתמודדים עם אתגרים דומים (קשב, ליקויי למידה תפקודים ניהוליים, אוטיזם, מגבלות פיזיות וכו׳), במטרה להגביר תחושת שייכות, לייצר מקור תמיכה וסולידריות ולתת כלים להתמודדות עם אתגרי עולם העבודה. 

      
ניתן להתאים סדנאות והרצאות לקהלים שונים ובהתאם לצרכים שונים בקהילה ובמקום העבודה.

bottom of page